Uncategorized


새롭게 론칭한 푸라닭 치킨 햄버거 실물 ㄷㄷㄷ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

맘스터치랑 KFC 잡겠는데 ㄷㄷㄷ

지점 더 많이 내면 지금보다

반응 더 오겠다 ㄷㄷㄷ