Uncategorized


또 터졌다는 서울 130억대 전세사기 ㄷㄷㄷ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

피해자들 대부분 사회초년생이라고 ㄷㄷㄷ

한국에서 집 구하기

ㄹㅇ 쉽지 않네….ㄷㄷㄷ